kls-solutions.pl Reviews with ekomi-pl.com
03

Szkolenia i kursy bazujące
na technologii VR

Nasze szkolenia VR to możliwość wkroczenia do wirtualnego świata - dzięki technologii VR, bez konieczności narażenia życia, zdrowia i mienia, doświadczysz sytuacji skrajnych. Będziesz mógł sprawdzić swoje umiejętności oraz schemat reagowania, a następnie wypracować pozytywne zasady postępowania.

Szkolenia i kursy bazujące na technologii VE

Konieczność udzielania pierwszej pomocyKonieczność udzielania pierwszej pomocy

Nauczymy Cię, jak postępować z poszkodowanym sytuacjach, takich jak:

 • Padaczka
 • Zakrztuszenie
 • Krwawienie
 • Cukrzyca
 • Konieczność przeprowadzenia reanimacji/AED
 • Wypadek drogowy

BHPBHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to bardzo złożona, pełna prawnych aspektów dziedzina. To jednak także jeden z kluczowych obszarów prawidłowego funkcjonowania każdej firmy. Interaktywnie zobrazuje my Ci, jak duże znaczenie mają środki ochrony indywidualnej, a także pokażemy z jakimi konsekwencjami wiąże się bagatelizowanie zagrożeń.

Ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa

Dzięki naszym szkoleniom poznasz zasady ochrony przeciwpożarowej – przyswoisz zagadnienia związane z przeciwdziałaniem pożarowi oraz prawidłowe schematy postępowania w przypadku jego wystąpienia. Nasze szkolenia oparte są na modułach teorii i praktyki. Podczas kursu otrzymasz informacje ogólne na temat pożarów, poznasz podział gaśnic oraz nauczysz się ich obsługi. Przekażemy Ci także informacje na temat występujących grup pożarów.

Organizowane przez KLS szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej kończą się egzaminem obejmującym
następujące moduły:

 • płonący człowiek
 • pożar ciała stałego
 • pożar oleju spożywczego
 • pożar substancji ropopochodnej
 • pożar auta
 • pożar urządzenia elektrycznego

Ewakuacja Ewakuacja

Szkolenia VR z zakresu ewakuacji ludzi z obiektów na wypadek pożarów to możliwość zdobycia praktycznych kompetencji w obszarze ochrony jednostek i grup, na wypadek wystąpienia żywiołu. W tym module szkoleniowym wcielisz się w rolę kierownika obiektu, w którym doszło do pożaru oraz przeprowadzisz skuteczną ewakuację z budynku. Zobaczysz, z jakimi konsekwencjami wiązać będą się podejmowane przez Ciebie, podczas ewakuacji, decyzje.

Przejdź do kontaktu
Symulacje komputerowe z pożarów obiektów budowlanych i ewakuacji osób

Symulacja komputerowa pokazuje możliwe schematy ewakuacji osób znajdujących się wewnątrz obiektu. Bazując na odpowiednim algorytmie sztucznej inteligencji dokonamy analizy czasu reakcji i sposobu poruszania się ludzi po obiekcie, a także uwzględnimy indywidualne cechy fizyczne (np. waga, wzrost, szerokość ramion) ewakuowanych osób, planując schematy ich wyprowadzania. Dzięki prawidłowo przeprowadzonej symulacji komputerowej możemy skrócić czas tego procesu do minimum i ocalić życie.

04

Symulacja komputerowa
z pożarów obiektów
budowlanych i ewakuacji osób

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak zbadać kierunek rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie budowlanym? Pożar jest niekontrolowanym zjawiskiem – czy jednak istnieją mechanizmy, które nim rządzą i system pozwalający je przewidzieć? Chcesz dowiedzieć się, jak ewakuować wszystkie osoby z płonącego budynku? Odpowiedź na te i wiele innych pytań związanych z rozwojem pożaru uzyskasz dzięki oferowanym przez KLS symulacjom komputerowym 3D.

Sztuczna inteligencja znajduje niezwykle szerokie zastosowanie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Już na etapie projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz planowania możliwości szybkiego opuszczenia obiektów, pozwala zweryfikować skuteczność zaproponowanych rozwiązań. To niezwykle ważne – tego rodzaju zabezpieczenia oraz drogi ewakuacyjne muszą być projektowane z myślą o charakterystyce budynków – zupełnie inne będą dla budynków wielorodzinnych, inne dla dużych hal przemysłowych. Możliwość weryfikacji skuteczności projektowanych systemów przed wdrożeniem daje symulacja komputerowa. Przenosimy plan budynku do programu komputerowego – uwzględniając jego układ, powierzchnię oraz właściwości fizykochemiczne materiałów, z których został wykonany, a w ramach symulacji uzyskujemy różne scenariusze rozprzestrzeniania się płomieni oraz dymu. Symulacja komputerowa zapewnia możliwość odpowiedniego dobrania i rozmieszczenia systemu wentylacji oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pozwala to nie tylko podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, ale także minimalizuje koszty wprowadzania zmian w niewydolnych systemach na późniejszym etapie.

Przejdź do kontaktu
05

Obliczeniowe
zapotrzebowanie na ciepło

W ramach portfolio usług oferujemy także sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, które zawierają dane dotyczące zużycia energii i jakości energetycznej budynku. Dokument ten jest wymagany podczas wynajmowania lub sprzedaży nieruchomości oraz  w momencie zawiadomienia o zakończeniu budowy i wydaniu pozwolenia na użytkowanie.

Wykonujemy także audyty energetyczne, które pozwolą wdrożyć warianty termomodernizacyjne i polepszyć jakoś obiektu.
Chcesz skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” ?
Posiadamy w swoim składzie audytorów należących do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, którzy doradzą w kwestii ocieplenia budynku oraz wdrożenia termomodernizacji.

Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych
Przejdź do kontaktu
Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
06

Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, z wykorzystaniem innowacyjnej technologii, pozwalają wejść na nowy poziom doskonalenia umiejętności z przywracania krążenia u dorosłych, dzieci oraz niemowląt. To nie tylko kompleksowy pakiet niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale także atrakcyjna, ułatwiająca przyswajanie wiedzy, forma szkoleniowa.

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak monitorować prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz jak dzięki temu uzyskać informację zwrotną na temat jakości RKO w czasie rzeczywistym. Dzięki temu już w początkowej fazie pomocy poszkodowanemu będą w stanie wyeliminować błędy i zwiększyć poprawność prowadzonych działań.

NASZA OFERTA ZAWIERA TRZY WARIANTY SZKOLEŃ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY:

Szkolenie podstawowe

TEORETYCZNE

Szkolenie w wersji audio lub w formie prezentacji multimedialnej – istnieje możliwość wykorzystania także obu narzędzi dydaktycznych. Udział w szkoleniu pozwala na pozyskanie podstawowych informacji teoretycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie rozszerzone

TEORETYCZNE + PRAKTYCZNE

Szkolenie obejmujące wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowego oraz praktyczne ćwiczenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej na zestawie fantomów. Atrakcyjne połączenie teorii z praktyką pozwala na uzyskanie kompleksowych kompetencji z obszaru udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie zaawansowane

Najbardziej rozbudowany moduł szkoleniowy – obejmuje intensywne ćwiczenia, podczas których przeanalizowana zostanie poprawność wykonywanych przez uczestników kursu uciśnięć klatki piersiowej, w trakcie nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także w realistyczny sposób odtworzona zostanie sytuacja zakrztuszenia się osoby dorosłej. Kursanci nauczą się także używać defibrylatora. Dzięki temu po ukończeniu kursu otrzymują kompleksową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym.

Przejdź do kontaktu
07

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia VR z zakresu ochrony przeciwpożarowej firmy KLS są dobierane i planowane w sposób indywidualny, dlatego są w pełni zoptymalizowane pod kątem potrzeb klienta. Jest to możliwe dzięki przeprowadzanej przed szkoleniem rozmowie z Klientem, która pozwala odpowiednio dobrać zakres materiału oraz wersję szkolenia - tak, by zmaksymalizować korzyści firmy z udziału w organizowanym przez nas kursie.

Szkolenie online

Tego rodzaju szkolenia VR oparte są o przekazywanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w formie prezentacji oraz materiałów video online. Możesz ukończyć kurs w wygodnej formule – z poziomu swojego komputera, bez konieczności wychodzenia z domu.

Szkolenie teoretyczne

W tym wariancie szkoleniowym przekazujemy teorię dotyczącą zwalczania pożarów na sali szkoleniowej. Podczas kursu spotykasz się z zespołem ekspertów, którzy przekażą Ci praktyczną wiedzę i odpowiedzą na Twoje pytania.

Szkolenie audio

Uczestnicząc w tego rodzaju szkoleniu otrzymujesz materiały audio z zakresu przeciwdziałania pożarom – to połączenie wygodnej formy szkoleniowej z pakietem praktycznych informacji.

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenie praktyczne

To najbardziej rozbudowany rodzaj szkolenia PPOŻ, podczas którego uczestnicy dokonują m.in. ewakuacji z mobilnej komory, wypełnionej bezwonnym lub zapachowym dymem, niestwarzającej zagrożenia dla osób ćwiczących. Podczas szkolenia uczestnicy gaszą pożar wytworzony przez symulator ognia, za pośrednictwem podręcznego sprzętu gaśniczego.

Oferowane przez nas szkolenia można łączyć ze sobą w dowolnej konfiguracji oraz spersonalizować je o dodatkowe aspekty szkoleniowe, dedykowane danej branży – np. wybuch ropy naftowej, wybuch aerozoli, ogień we frytkownicy, ogień w koszu na śmieci, pożar monitora, silnika elektrycznego. Przed każdym szkoleniem wysyłamy Klientom szczegółowy plan, prezentujący zakres programowy dedykowanego im szkolenia.

Przejdź do kontaktu
Szkolenia i usługi BHP

Oferujemy szkolenia przygotowane w formie przejrzystych prezentacji multimedialnych, wzbogaconych o gry, pozwalające lepiej przyswoić wiedzę z danego obszaru tematycznego. Atrakcyjna forma kursu ułatwia zrozumienie prezentowanych informacji. Dzięki temu zyskujesz nie tylko pełen outsourcing procesu organizacji szkolenia BHP i kompletną, wymaganą dokumentację, ale także pewność, że Twoi pracownicy otrzymają pełen zakres informacji niezbędnych do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w swoim miejscu pracy.

08

Szkolenia i usługi BHP

Szkolenia BHP to obowiązkowe, wymagane przepisami prawa, procedury szkoleniowe dla pracowników. Obejmują one zasady bezpieczeństwa i higieny, wymagane na danym stanowisku. Pracodawca ma obowiązek zorganizowania tego rodzaju szkolenia przed dopuszczeniem danej osoby do stanowiska pracy lub okresowo – zgodnie z wymogami prawnymi. To na pracodawcy ciąży w tym zakresie obowiązek informacyjny i odpowiedzialność za organizację szkolenia lub delegowanie jego przeprowadzenia specjalistom. KLS oferuje szkolenia wstępne i okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które zapewnią Twoim pracownikom dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Pozwolą uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy – dla osób rozpoczynających świadczenie stosunku pracy – lub zaktualizować posiadane informacje i utrwalić wiedzę – dla uczestników szkoleń okresowych.

Nasz zakres usług obejmuje kursy przygotowawcze dla pracowników na stanowiskach:

 • administracyjno-biurowych
 • robotniczych
 • kadry kierowniczej
 • pracowników oświaty
 • służby zdrowia

Realizujemy zarówno szkolenia BHP w formule online, jak i w formie stacjonarnej. Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z otrzymaniem zaświadczenia, stanowiącego kompletną dokumentację dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Przejdź do kontaktu
09

Pomiar natężenia oświetlenia

Bodźce świetlne uznawane są za decydujące czynniki, wpływające na stan psychofizyczny człowieka, a przebywanie w środowisku o nienaturalnym oświetleniu przyspiesza nie tylko rozwój wad wzroku, ale także wzmaga odczucie zmęczenia. Rola jakości oświetlenia oraz jego natężenie wpływają nie tylko na poziom wykonywanej pracy, komfort pracowników, ale także przekładają się na ich zdrowie i bezpieczeństwo. Niezwykle ważne jest więc okresowe wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia w miejscu pracy.

Oferujemy kompleksowe pomiary natężenia oświetlenia, wśród których znajdziesz:

 • pomiar natężenia oświetlenia LED,
 • pomiar natężenia oświetlenia w miejscu pracy,
 • pomiar natężenia oświetlenia ogólnego,
 • pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • porównanie otrzymanych wyników z pomiarów oświetlenia z normami: PN-EN 1838, PN-EN 5017 oraz PN-EN 12464-1:2012.

Wszystkie przeprowadzane przez nas pomiary są potwierdzane profesjonalnym protokołem. Usługę realizujemy w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i technologie, pozwalające na maksymalnie precyzyjne wykonanie pomiarów.

Pomiar natężenia oświetlenia
Przejdź do kontaktu
Dokumentacja i serwis przeciwpożarowy

serwis ppoż

W ramach usługi serwisu przeciwpożarowego oferujemy wykonanie badania wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz kompleksowe sprawdzenie hydrantów pod kątem spełniania warunków odpowiedniej wydajności. Zamawiając tego rodzaju usługę zyskujesz pewność, że hydranty w Twoim obiekcie budowlanym spełniają niezbędne wymogi pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zwieńczeniem realizowanej usługi jest przygotowanie protokołu z zarejestrowanymi próbami ciśnieniowymi.

Wykonujemy także próby ciśnieniowe węży hydrantowych – równie istotne, jak sprawdzanie samych hydrantów. Taka procedura jest jednym z punktów weryfikowanych przez nas, podczas przeglądu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pozwala na uzyskanie pewności, że zainstalowane systemy zostały kompleksowo sprawdzone i są maksymalnie wydajne.

Ostatnim etapem wchodzącym w zakres oferowanych przez KLS prac serwisowych są przeglądy gaśnic, które należy wykonywać minimum raz w roku. W ramach usługi Klienci dostarczają nam gaśnice, a my przeprowadzamy ich niezbędny przegląd. Dzięki temu przez kolejny rok będą one zapewniały maksymalny poziom ochrony w Twoim obiekcie budowlanym.

10

Dokumentacja i serwis
przeciwpożarowy

dokumentacja ppoż

Oferujemy projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych w budynkach. W ramach tego rodzaju usługi kolejno: odtwarzamy plan Twojego obiektu budowlanego w oprogramowaniu CAD 2D, następnie nanosimy na nim obowiązujące symbole z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji. Zaprojektowane przez nas sieci są zgodne z normą ISO 7010:2012.

W zakresie usługi sporządzania dokumentacji PPOŻ przygotujemy dla Twojego obiektu także niezbędną instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Będzie ona zawierała zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożaru oraz szczegółowe wytyczne w zakresie realizowania ochrony obiektów budowlanych. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zostanie wzbogacona o obszerny materiał graficzny, dzięki czemu będzie zrozumiała, a jej przyswojenie będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Dla naszych Klientów wykonujemy także aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – zgodnie z przepisami prawa tego rodzaju dokumentację należy aktualizować co najmniej raz na dwa lata. Aktualizacji należy także dokonać w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, który przekłada się na modyfikację warunków ochrony przeciwpożarowej. Pamiętaj, że obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy firmy – firma KLS specjalizuje się w tego rodzaju procedurach i wykona je dla Ciebie na najwyższym poziomie. Zyskasz pełen outsourcing procesu, obejmujący profesjonalnie przeprowadzoną aktualizację oraz zwolnienie z ewentualnych konsekwencji prawnych jej braku.

Wykonujemy także opracowywanie scenariusza pożarowego. Tego rodzaju dokumentacja, poprzedzona kompleksową analizą, pozwala na na określenie zakresu i zasad współpracy urządzeń odpowiedzialnych za zabezpieczenia przeciwpożarowe, a także wskaże potencjalne zagrożenia w obiekcie budowlanym.

Przejdź do kontaktu

Jesteś zainteresowany oferowanymi przez firmę KLS usługami lub chcesz zapisać się na dostępne szkolenia? Masz wątpliwości co do ich doboru lub chcesz skonsultować się w zakresie naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu!

Dziękujemy, przyjeliśmy twoje zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe.

logo

ul. Michała Wołodyjowskiego 8 98-300 Wieluń

Formularz kontaktowy

kontakt