kls-solutions.pl Reviews with ekomi-pl.com
05-07-2023

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w budynkach i na przestrzeniach otwartych, wymaga wcześniejszego opracowania odpowiedniego planu. Uwzględniać on powinien wszelkie zagrożenia, które mogą czyhać na ludzi. W przypadku zagrożenia, jakie powoduje ogień dokumentem, którzy przybliża wszystkie procedury w razie jego pojawienia jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Organem, którzy reguluje kwestie związane z zasadami tworzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, posługujące się aktem normatywnym w postaci rozporządzenia. W kontekście opracowania instrukcji przeciwpożarowej istotnie jest to, by stworzyła przydatne narzędzie pomagające w trakcie działań mających na celu opanowanie żywiołu i pomoc ludziom.  

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – podstawowe informacje

Co jednak zawiera owo opracowanie? Najogólniej rzecz ujmując Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego stanowi dokument, który ma na celu wskazać właścicielowi budynku lub jego zarządcy to, jakie działania należy przeprowadzić w razie pojawienie się ognia. Powinna więc zawierać szereg wiadomości, z którymi zapoznanie się ma ułatwić postępowanie na wypadek pożaru.   W efekcie studium to rozbudowane zestawienia obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, które dotyczą rozmaitych elementów danego zabudowania. Tym samym Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla danego budynku to swoiste studium, w którym ujmuje się konkretny plan ewakuacji, który uwzględnia dane dotyczące usytuowania terenu wokół obiektu. Dokument ten, umieszcza się następnie w widocznych miejscach na terenie nieruchomości.   Wczytując się w jego treść zapoznać się można z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Są one ściśle związanie z charakterystyką konkretnego budynku, czyli tego, jakie jest jego przeznaczenie i w jaki sposób ludzie z niego korzystają. Co istotne w tym aspekcie informuje również o zaleceniach dotyczących korzystania z windy w budynkach w trakcie ewakuacji. Ważną informacją jest to, że dokument podlega aktualizacji, co najmniej co dwa lata, a także w przypadku zmian w technologii budynku i jego używania.   Wyraźnie więc można wskazać, że dokument ten wyznacza także ramy tego, w jaki sposób zabezpieczyć się na czas prowadzenie niebezpiecznych prac mogących skutkować pojawieniem się zagrożenia pożarowego.  

Wyposażenie obiektu i obowiązki właściciela i zarządcy

  Prócz tego dokument, jakim jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wskazuje wszelkie elementy, jakie powinny się składać na wyposażenie przeciwpożarowe. Dotyczy to zwłaszcza gaśnic – ilości i miejsc ich występowania, jak i tego, w jaki sposób, i w jakich terminach, powinny być one poddawane szczegółowym przeglądom technicznym, w tym wymaganej konserwacji.   Ponadto przygotowane przez profesjonalistów opracowanie określa obowiązki właściciela lub zarządcy budynku względem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w kontekście zapewnienia odpowiednich narzędzi gaśniczych, oznakowania dróg i drzwi ewakuacyjnych, położenia gaśnic, hydrantów i zbiorników wodnych czy drabin.   Poza tym Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są wykładnią procedury składowania materiałów palnych, które zgodnie z przepisami nie powinny zastawiać szlaków komunikacyjnych, a nade wszystko dróg ewakuacyjnych. W tym kontekście istotne jest także umieszczenie w instrukcji informacji o konieczności zadbania o przepustowość dróg ewakuacyjnych.  

Kiedy jest potrzebna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

  Obowiązek posiadania instrukcji ppoż. dotyczy wszelkich zabudowań, których kubatura jest większa niż 1000 m3, a w przypadku tzw. nieruchomości inwentarskich, służących do trzymania zwierząt hodowlanych 1500 m3.   Warto w tym miejscu wspomnieć, że przepisom, które wymagają posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, podlegają wszystkie budynki użyteczności publicznej, takie jak urzędy, szkoły, szpitale. Dodatkowo wymagane jest jej sporządzenie w odniesieniu do hoteli, banków, biurowców i centrów handlowych. Trzymając się wytycznych, sporządzenie jej wymaga opatrzenia stosownymi wyjaśnieniami, najczęściej w formie legendy, która umożliwia zapoznanie się ze sposobem działań, jakie należy przeprowadzić, w razie wystąpienia się takowej potrzeby.   Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowegopowinna znajdować się w miejscu, do którego jest łatwy dostęp. W razie konieczności umożliwia to bowiem łatwy dostęp, co ma kluczowe znaczenie dla pracowników służb ratunkowych. Z uwagi na powyższe w przypadku biurowców i większych budynków dokument ten  najczęściej znaleźć można w miejscu zajętym przez ochroniarza bądź portiera obiektu.   Podsumowując posiadanie dokładnie sporządzonego dokumentu, jakim jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, niesie za sobą same zalety. Po pierwsze zmniejsza on ryzyko wystąpienia pożogi, zwracając uwagę na podstawowe kwestie eksploatacyjne. Do tego stanowi zabezpieczenie w przypadku chęci ubiegania się o odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Daje także poczucie komfortu, za sprawą spełnienia przepisów wynikających z norm prawnych.
Poprzedni wpis Następny wpis

Jesteś zainteresowany oferowanymi przez firmę KLS usługami lub chcesz zapisać się na dostępne szkolenia? Masz wątpliwości co do ich doboru lub chcesz skonsultować się w zakresie naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu!

Dziękujemy, przyjeliśmy twoje zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe.

logo

ul. Michała Wołodyjowskiego 8 98-300 Wieluń

Formularz kontaktowy

kontakt

Project i wykonianie: Samatix